Thư điện tử:office@willingtec.com | Tel:+86-573-88197066

Ridge Cap cuộn máy

ridge cap roll forming machine
 • Kim loại Ridge Cap cuộn máy

  Liên Bây giờ

  Kim loại Ridge Cap cuộn máy

  WLRF loạt cuộn máy ép bao gồm uncoiler và các căn cứ, infeed hướng dẫn, cố định vị trí hướng hình thành các trạm, cắt thiết bị trạm thuỷ, giao diện điều khiển PLC, điều khiển và như vậy trên.Hơn

 • Ridge Cap ngói tạo máy

  Liên Bây giờ

  Ridge Cap ngói tạo máy

  WLRF loạt cuộn máy ép bao gồm uncoiler và các căn cứ, infeed hướng dẫn, cố định vị trí hướng hình thành các trạm, cắt thiết bị trạm thuỷ, giao diện điều khiển PLC, điều khiển và như vậy trên.Hơn

 • Thép Ridge Cap cuộn máy

  Liên Bây giờ

  Thép Ridge Cap cuộn máy

  WLRF loạt cuộn máy ép bao gồm uncoiler và các căn cứ, infeed hướng dẫn, cố định vị trí hướng hình thành các trạm, cắt thiết bị trạm thuỷ, giao diện điều khiển PLC, điều khiển và như vậy trên.Hơn