Thư điện tử:office@willingtec.com | Tel:+86-573-88197066

Gutter cuộn máy

Gutter roll forming machine
 • Gutter thép cuộn máy

  Liên Bây giờ

  Gutter thép cuộn máy

  WLRF loạt cuộn máy ép bao gồm uncoiler và các căn cứ, infeed hướng dẫn, cố định vị trí hướng hình thành các trạm, cắt thiết bị trạm thuỷ, giao diện điều khiển PLC, điều khiển và như vậy trên.Hơn

 • L Gutter cuộn máy

  Liên Bây giờ

  L Gutter cuộn máy

  WLRF loạt cuộn máy ép bao gồm uncoiler và các căn cứ, infeed hướng dẫn, cố định vị trí hướng hình thành các trạm, cắt thiết bị trạm thuỷ, giao diện điều khiển PLC, điều khiển và như vậy trên.Hơn

 • Mưa Gutter cuộn máy

  Liên Bây giờ

  Mưa Gutter cuộn máy

  WLRF loạt cuộn máy ép bao gồm uncoiler và các căn cứ, infeed hướng dẫn, cố định vị trí hướng hình thành các trạm, cắt thiết bị trạm thuỷ, giao diện điều khiển PLC, điều khiển và như vậy trên.Hơn