Thư điện tử:office@willingtec.com | Tel:+86-573-88197066
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Ngụy Lian nghệ cổ ngắn

2016 ở Chiết Giang Ngụy Lian Technology Co., Ltd., là chắc chắn một bất thường.

Cuốn sách tài chính đầu tiên năm nay, gần 300 triệu lợi nhuận!

Chín sư đoàn tôi áp dụng cho Trung tâm công nghệ tại Jiaxing xác định!

Phân chia ngày tôi đã chấp thuận các tỉnh cao cấp nghiên cứu và phát triển trung tâm tiêu đề!

Trong tháng mười một ba-bảng danh sách mới thành công, đánh dấu Wei-công nghệ đã bước chân vào thị trường vốn!

Tháng mười một tốc độ cao thông minh thép giàn Hàn đơn vị thắng tập đầu tiên của tỉnh và thành phố bộ dãy sản phẩm!

Các ứng dụng bằng sáng chế hàng năm đạt hơn 20, bao gồm 9 phát minh sáng chế!

Ngụy Lian-chiều sâu công nghệ, mong một cấp độ mới trong năm mới!