Thư điện tử:office@willingtec.com | Tel:+86-573-88197066

Đá phủ tấm ngói

Stone coated tile sheets
 • Mái ngói tấm gốm bọc hạt đá

  Liên Bây giờ

  Mái ngói tấm gốm bọc hạt đá

  Màu sắc đá tráng kim loại mái dựa trên bằng thép Al-Zn(known as Zincalume or Galvalume steel). Các trước và sau khi điều trị bảo vệ phim, cùng với độ chính xác cao áp lực hình sỏi đảm bảo những mái nhà là các vật liệu lợp tốt nhất.Hơn

 • Màu sắc đá tráng mái ngói kim loại tấm

  Liên Bây giờ

  Màu sắc đá tráng mái ngói kim loại tấm

  Màu sắc đá tráng kim loại mái dựa trên bằng thép Al-Zn(known as Zincalume or Galvalume steel). Các trước và sau khi điều trị bảo vệ phim, cùng với độ chính xác cao áp lực hình sỏi đảm bảo những mái nhà là các vật liệu lợp tốt nhất.Hơn