Thư điện tử:office@willingtec.com | Tel:+86-573-88197066

Sàn tấm ván sàn

floor decking sheets
  • Galvaznied sàn sàn tấm

    Liên Bây giờ

    Galvaznied sàn sàn tấm

    Tên sản phẩm: WLYX76-305-915 sàn sàn tấm sản phẩm giới thiệu sàn sàn thép tấm cuộn được hình thành bởi cuộn máy ép, chủ yếu là uing mạ kẽm thép dày 0.8 - 1.2mm. Hình dạng đơn giản với cao xương sườn và cường độ cao. Đưa bảng điều khiển phía trên hàn dây net, điền xi măng giữa...Hơn