Thư điện tử:office@willingtec.com | Tel:+86-573-88197066
Trang chủ > Chứng chỉ

Chứng chỉ

Sau nhiều năm nỗ lực, chúng tôi tăng nguồn nhân lực và đầu tư tài chính, hiệu quả kinh doanh của chúng tôi đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng. Chúng tôi đã thông qua chứng chỉ sản phẩm CE, chứng chỉ ISO 9001: 2008 và giấy chứng nhận SGS, các doanh nghiệp tín dụng AAA và các danh hiệu khác, chúng tôi cũng đã thông qua các nhà sản xuất chất lượng toàn cầu GMC chứng nhận hệ thống, và chứng nhận hệ thống SONCAP.

Công ty chúng tôi cũng giới thiệu hệ thống quản lý ERP, chất lượng và kiểm soát hiệu quả làm cho nhà máy của chúng tôi là một doanh nghiệp tiêu chuẩn từ nguyên liệu đến các sản phẩm.

certificate.jpg